สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

327

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่๑๓ ต.ค.๖๓  นาวาเอก  รังสรรค์  แตงฉิม  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ระยอง มอบหมายให้ นาวาเอก  ชนก  สนทราพรพล  หัวหน้า ฝ่ายประสานความมั่นคงฯ นาวาเอก เศรษฐา โกศัยสุข หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐๔๕ น.ณ บริเวณคลองมะเฟือง   หมู่ที่ ๙ ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง   โดยมีนาย ชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี