สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมเปิดโรงทาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

234

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๓ พันโทหญิงปนัดดา ปานรักษา รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เข้าร่วมเปิดโรงทาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ถวายเป็นพระราชกุศล จัดโดยสมาคมดาวเงินจังหวัดระยอง  มีหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดระยอง กลุ่มชมรมรักในหลวง กลุ่มบำเพ็ญจิตอาสา พ่อค้า แม่ค้าในจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ถนนสาย ๔ หน้าโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง