สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์​โควิด 19 ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง​ จ.ระยอง

207

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อ 271130  ส.ค.63  น.อ.อำน​รร​ฆ​  ภมร​พล  ร.น.  รอง  ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท)​ มอบหมายให้​  น.อ.วิษณุ วงศ์​ท​รา​ยทอง​ ร.น. รอง หน.กลุ่มงาน​รักษา​ความปลอดภั​ยใน​ชีวิต​และ​ทรัพย์สิน​ฯ​ พร้อมด้วย จนท.ชรต.112  จิตอาสาพระราชทาน  ร่วมเดินทางไปแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์​โควิด  19  ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง​ จ.ระยอง