สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีมีผู้ร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่เนินเขาโดยมีการก่อสร้าง แผ้วถาง ขนดินและหินออกจากพื้นที่ บริเวณ เขาตะกวดหมู่ 10 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

168

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่  26 – 27 ส.ค.63  นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโท ธนู ขาวนวนศรี  หัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคงแบบพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ปลัดป้องกันอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ร.ย.2 ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีมีผู้ร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่เนินเขาโดยมีการก่อสร้าง แผ้วถาง ขนดินและหินออกจากพื้นที่ บริเวณ เขาตะกวดหมู่ 10 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นพื้นที่เชิงเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบพื้นที่ถูกบุกรุกขุดเขาปรับพื้นที่ มีการเจาะหินเป็นรูลงไปในหินเพื่อระเบิดหินและบริเวณใกล้เคียงพบไม้ประดู่ 12 ตอ ไม้มะค่า 1 ตอ ไม้ตะเคียน 2 ตอ รวม 15 ตอ ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่พบผู้กระทำผิดดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตรวจยึดคืนพื้นที่พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาทำการลงโทษตามกฎหมายต่อไป