สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย กำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส,กำลังพล ร้อยปืนเล็กที่ ๒ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๓, กำลังพลชุดคุมครองตำบลลำภูและ ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน วันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย.๖๕ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส(วัดเขากง-พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล) ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

9