สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๕๓๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร)พร้อมคณะร่วมตรวจสอบวัตถุพยาน จากการขยายผลกรณีตรวจยึดไม้ในพื้นที่ป่า บ้านวังทอง หมู่ ๔ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านมา โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ได้บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้, หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ๔๕,ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดชายแดนใต้, เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรภาค ๙ยะลา และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอระแงะ เข้าขยายผลพิสูจน์ทราบพื้นที่เพิ่มเติมทำให้ตรวจพบ เครื่องกระสุน และวัตถุพยานอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง โดยได้ส่งวัตถุพยานกับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐานนราธิวาส เพื่อทำการตรวจหา สารพันธุกรรม(DNA) และตรวจสอบความเชื่อมโยงในระบบฐานข้อมูลต่อไป

8