สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) เมื่อวันที่ มอบหมายให้ นาวาโทวัชรพงษ์ พรมเหมา หัวหน้าฝ่ายการข่าว ฯ เข้าร่วมประชุมชุดตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ณ.ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

17