สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ นาวาเอก รัฐพล ลุนพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เรือโท สมหมาย จิตโชติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ เขตอุทยานแห่ง ชาติบูโด – สุไหงปาดี (เขตพื้นที่ ต.ตะปอเยาะ ต.ลุโบะบายะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

23