สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

149

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และอำเภอเมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) ร้านข้าวต้มตามตะวัน, ๒) ร้านบะหมี่เกี๊ยวหนองบัว, ๓) ร้านถ่านหมูกระทะ และ ๔) ร้าน ๙๙ บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)