สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตํารวจภูธรกะปง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ซึ่งมีการบุกรุกเขตป่า

153

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตํารวจภูธรกะปง ลงพื้นที่ ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อตรวจสอบพื้นที่ซึ่งมีการบุกรุกเขตป่า และได้มีการนำเครื่องมือไปในการแผ้วถางและทำเส้นทางขึ้นไปยังพื้นที่ จากการไปตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้มีการบุกรุกเป็นพื้นที่กว้าง แต่ไม่พบตัวบุคคลและเครื่องมือ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อขึ้นไปสำรวจและทำการตรวจยึดพื้นที่คืนต่อไป