สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์

119

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการพังงา เป็นประธาน และในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองและปล่อยปลา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา