สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่ ๖ ต.ค.๖๕ น.อ.กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา รอง ผอ.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท.) มอบหมายให้ น.ท.สุกรี ม่วงแพร น.ท.วินัย งามเสงี่ยม น.ท.ณัฐพงศ์ แสนแก้ว ร.ต.สมบัติ น่วมพิพัฒน์ และ พ.จ.อ.ศักดิ์ชัย วรรณวงษ์ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบึงต้นชัน หมู่ ๔ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตามหนังสือเชิญและคำสั่ง อ.บ้านค่าย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุกรุกป่าชุมชนฯ โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.บ้านค่าย,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒,ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง , จนท.ส่วนจัดการป่าชุมชน,จนท.ตร สภ. บ้านค่าย, เจ้าพนักงานที่ดิน,นายก ทต.ชาก บก ,กำนัน ต.ชากบก และ ผญบ.หมู่ ๔ ต.ชากบก โดย จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าฯ จับพิกัดพื้นที่บุกรุกด้วย GPS WGS84 จำนวน ๗ จุด ได้เนื้อที่ ๑๙-๒-๙๙ ไร่ จึงได้ทำบันทึกตรวจสอบ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและภาพถ่ายที่เกิดเหตุนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านค่าย เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

31