เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเพื่อเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของ ทหารเรือ รวมทั้งสร้างมวลชนในพื้นที่ ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

236

อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเพื่อเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของ ทหารเรือ รวมทั้งสร้างมวลชนในพื้นที่ ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส