วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๗๓๐ น.อ.กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา รอง ผอ.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท.) ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีฯ

21