พลเรือโท ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เพื่อหารือข้อราชการ และประสานการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พลเรือโท ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เพื่อหารือข้อราชการ และประสานการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อในการประสานการปฏิบัติ ดังนี้ 1 แนวทางการลงคำสั่งช่วยปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ให้ทันกำหนดเวลา 2 แนวทางการพิจารณาย้ายบรรจุ ข้าราชการ สง.ปรมน.ทร. 3 แนวทางการเจริญเติบโตของข้าราชการ สังกัด สง.ปรมน.ทร. ณ ห้องประชุม กพ.ทร. ในวันที่ 21 มกราคม 2563

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ (จังหวัดภูเก็ต) ให้การต้อนรับ พันเอกศุภกร ชัยแก้วมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

  พลเรือตรี วโรดม สุวารี  ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ (ผอ.สปรมน.๑)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ พันเอกศุภกร ชัยแก้วมณี ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมในพื้นที่โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรับฟังการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ให้การต้อนรับ คุณสรชัย วรยุทธการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ให้การต้อนรับ คุณสรชัย วรยุทธการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด ในการเข้ามอบข้าวสาร อาหารแห้ง มูลค่า 100,000 บาท เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 โดยผ่าน สง.ปรมน.ทร. ณ ห้องรับรอง สง.ปรมน.ทร....

พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย  พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เข้าพบ...

ในวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย  พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพเรือ เข้าพบ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือข้อราชการ ในประเด็นการปรับปรุงและพัฒนา เรือหลวงโพสามต้น เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ณ ห้องสำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

นาวาโท ฉัตรชัย คลังเพชร ประจำ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ช่วยราชการ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน ๘ แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาโท ฉัตรชัย  คลังเพ็ชร ประจำ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ช่วยราชการ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วย พันจ่าเอก กิรติ  อาบสุวรรณ เจ้าหน้าที่ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/เจ้าหน้าที่ธุรการ...

นาวาโท ฉัตรชัย  คลังเพ็ชร ประจำ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ช่วยราชการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวีรกรรมทหารเรือ ไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวีรกรรมทหารเรือ ไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓  ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวี ที่เกาะช้าง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นาวาโท ฉัตรชัย  คลังเพ็ชร ประจำ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ช่วยราชการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วย พันจ่าตรี วัฒนศักดิ์  เวชสถล  เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ส่งมอบตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ให้กับ พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. ท่านใหม่

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ส่งมอบตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ให้กับ พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. ท่านใหม่ ในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ณ อาคาร 6 กองบัญชาการ กองทัพเรือ (พระราชวังเดิม)

พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ สำนักประสารภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กลุ่มที่ ๒

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ สำนักประสารภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กลุ่มที่ ๒ โดยมี นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง พร้อมกำลังพลในสังกัด คอยต้อนรับคณะ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ สำนักงานรักษาความมั่นคงภายในแต่ละจังหวัด...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ศปป.๓ กอ.รมน. ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ด้านการทำการประมงผิดกฎหมาย

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป.3 กอ.รมน.) กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค1 เพื่อให้สามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยของรัฐได้ โดยมี พันเอกสถิตย์ บุญเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป.3 กอ.รมน.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน