You can play the Bier Haus Slot Machin playamoe online for free Here are some suggestions to make the most of it Are you one of the thousands who play slots online? Do...

เปิดประวัติ “วันดำรงราชานุภาพ” พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

1 ธันวาคม 2486 เปิดประวัติ “วันดำรงราชานุภาพ” พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย วันสิ้นพระชนม์ของ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” ทรงได้รับพระสมัญญานามเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย และนับเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งต่อมาได้กำหนดให้เป็น “วันดำรงราชานุภาพ” #รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร #ก้าวสืบต่อ ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์ https://www.facebook.com/royalist.siam

“น้ำฟรีมีให้ เพราะน้ำใจเรามีให้ตลอด”

สอ.รฝ.จัดรถน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลหมู่บ้านนาวีไทย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดรถน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลในหมู่บ้านนาวีไทย ตามที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่1 สั่งการ ซึ่งสาเหตุที่น้ำไม่ไหลเกิดจากแนวท่อประปาขนาดใหญ่แตกรั่วฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมทำของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ หมู่ที่ 6 - 8 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย #ความเดือดร้อนของประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือบรรเทาในทันที #กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมันและภาคภูมิใจ #TheTrustedNavy #หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

การช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ "จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)" ให้กับกำลังพล บก.สง.ปรมน.ทร. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุม บก.สง.ปรมน.ทร โดย นาวาเอก สยาม ลายสาร รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ เป็นประธาน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กรมแพทย์ทหารเรือ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่กำลังพล