สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่  17 มี.ค. 2563 เวลา 09.30 น. นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  นาวาเอกวิษณุ  วงศ์ทรายทอง  รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 0900 น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท)  มอบหมายให้ พ.ท.โกวิท  ศรแสง   หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์กอ.รมน.จังหวัดร.ย. (ขุนด่าน) พร้อม จนท. ดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง  ณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง  อ.เมือง จ.ระยอง  มี อสม.ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ตรวจสอบข้อร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่  7 พ.ค.63  นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโท ธนู ขาวนวนศรี  หัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคงแบบพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมกับ ปลัดอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย จังหวัดระยอง   ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดระยอง ตรวจสอบข้อร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อสร้างที่พักอาศัยและประกอบกิจการส่วนตัว...

ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในจังหวัดระยอง

กอ.รมน.จังหวัด ระยอง นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง นาวาโท สมิตร เงินกลั่น หน.ฝ่ายประสานความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ นาวาโท สุกรี ม่วงแพร หัวหน้าฝ่ายการข่าวฯ และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง และสำนักงานพาณิชย์ระยอง ร่วมกันตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จากการตรวจสอบไม่พบการกักตุนสินค้าหน้ากากอนามัยของร้านจำหน่ายแต่อย่างใด ร้านที่จำหน่ายบางร้านแจ้งว่า ต้นทุนราคาหน้ากากอนามัยที่รับมาจากตัวแทนมีราคาสูงขึ้น แต่ร้านส่วนใหญ่ก็ยังจำหน่ายในราคาเดิม เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่ ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด    

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมเปิดโรงทาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๓ พันโทหญิงปนัดดา ปานรักษา รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เข้าร่วมเปิดโรงทาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ถวายเป็นพระราชกุศล จัดโดยสมาคมดาวเงินจังหวัดระยอง  มีหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดระยอง กลุ่มชมรมรักในหลวง กลุ่มบำเพ็ญจิตอาสา พ่อค้า แม่ค้าในจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ถนนสาย ๔ หน้าโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ปล่อยแถว​ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราขการต่างๆ​ ที่ร่วมบูรณาการ​ ตั้งจุดสกัดจุดตรวจ​ ผู้ที่เดินทางสัญจร​ในยามวิกาล​

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่​ 6 เม.ย.63​ เวลา  2200-0400 น.อ. อำนรรฆ  ภมรพล  ร.น. รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท)  มอบหมายให้​ น.อ.วิษณุ​ วงศ์​ท​รา​ยทอง​ ร.น.​ รองหัวหน้า​กลุ่ม​งาน​รักษา​ความปลอดภัย​ใน​ชีวิต​และ​ทรัพย์สิน​ฯ​ เป็นผู้ปล่อยแถว​ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราขการต่างๆ​ ที่ร่วมบูรณาการ​ ตั้งจุดสกัดจุดตรวจ​ ผู้ที่เดินทางสัญจร​ในยามวิกาล​ หลังจากที่ได้มี​ประกาศ​ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน​  ในการนี้ กอ.รมน.จังหวัด​ ร.ย.​ จัด​  ร.อ.รุ่งรุจ สโรบล...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมปล่อยแถวดูแลประชาชนกลับบ้าน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2563 เวลา 2100 นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วม พิธี "ปล่อยแถวดูแลประชาชนกลับบ้าน " โดยมีพลตำรวจตรีฉลอง  สุขจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 250 นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. การตรวจเยี่ยมของ พลตรี ประเชิญ ไชยกิจ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ ฯ

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓  นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ กลุ่มงานประสานความมั่นคง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล ต่อชุดประเมินผลของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. ที่เดินทางมาติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ศปป.๓ กอ.รมน. ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ด้านการทำการประมงผิดกฎหมาย

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป.3 กอ.รมน.) กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค1 เพื่อให้สามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยของรัฐได้ โดยมี พันเอกสถิตย์ บุญเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป.3 กอ.รมน.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) มอบเจลทำความสะอาดมือให้กับ น.อ. อนุพงษ์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.ระยอง

มอบเจลทำความสะอาดมือให้กับ น.อ. อนุพงษ์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.ระยอง เมื่อ วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา1000 นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ได้มอบเจลทำความสะอาดมือให้กับ น.อ. อนุพงษ์ จันทร์พฤกษ์ ...