สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ศปป.๓ กอ.รมน. ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ด้านการทำการประมงผิดกฎหมาย

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป.3 กอ.รมน.) กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค1 เพื่อให้สามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยของรัฐได้ โดยมี พันเอกสถิตย์ บุญเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป.3 กอ.รมน.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) มอบเจลทำความสะอาดมือให้กับ น.อ. อนุพงษ์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.ระยอง

มอบเจลทำความสะอาดมือให้กับ น.อ. อนุพงษ์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.ระยอง เมื่อ วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา1000 นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ได้มอบเจลทำความสะอาดมือให้กับ น.อ. อนุพงษ์ จันทร์พฤกษ์ ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่๑๓ ต.ค.๖๓  นาวาเอก  รังสรรค์  แตงฉิม  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ระยอง มอบหมายให้ นาวาเอก  ชนก  สนทราพรพล  หัวหน้า ฝ่ายประสานความมั่นคงฯ นาวาเอก เศรษฐา โกศัยสุข หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐๔๕...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๗๓๐ น. น.อ.รังสรรค์. แตงฉิม ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท) มอบหมายให้ พ.ท.หญิงปนัดดา. ปานรักษา. รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน. ฯ ร.อ.รุ่งรุจ. สโรบล. ร.น. รองหัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่าน. ฯ   เป็นผู้แทน กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีมีผู้ร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่เนินเขาโดยมีการก่อสร้าง แผ้วถาง ขนดินและหินออกจากพื้นที่ บริเวณ เขาตะกวดหมู่ 10 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่  26 - 27 ส.ค.63  นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโท ธนู ขาวนวนศรี  หัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคงแบบพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ปลัดป้องกันอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลชากบก...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) จัดทำโครงการเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคง

วันที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ นาวาเอก ชนม์วรินทร์  เมธาวริศกุล รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพเรือ และนาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคง เพื่อให้ความรู้ด้านการข่าวแก่เครือข่ายข่าว กลุ่มมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าว ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และบรรยาย/สาธิต เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ประกอบเครื่องกระตุก หัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)  ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง  โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย  จำนวน ๓๐ คน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่  ๑๓ ต.ค.๖๓  เวลา ๑๙๐๐ น. นาวาเอก รังสรรค์ แตงฉิม  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นาวาโท สุกรี ม่วงแพร  หัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผน ฯ และพันจ่าเอกเชี่ยวชาญ ผิวผ่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ  กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว เป็นผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมกับผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5)

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นาวาเอกอำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นาวาโทสมิตร เงินกลั่น, นาวาโทสุกรี ม่วงแพร และข้าราชการในสังกัด ร่วมกับผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ดำเนินการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) รวมทั้งให้คำแนะนำมาตรการเพื่อป้องกันและลดการเกิดฝุ่นละออง ที่ บริษัท เอช ซี สตาร์ค...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) สร้างฝายชะลอน้ำ

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่ 14 มิ.ย .2563 นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นาวาโทสมิตร เงินกลั่น นาวาโทสุกรี ม่วงแพร นำกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ทำกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 (บ้านเขามะกอก) ตำบลสำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทองเข้าร่วมในการสร้างฝายฯ นำโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง และประชาชนในพื้นที่...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์​โควิด 19 ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง​ จ.ระยอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อ 271130  ส.ค.63  น.อ.อำน​รร​ฆ​  ภมร​พล  ร.น.  รอง  ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท)​ มอบหมายให้​  น.อ.วิษณุ วงศ์​ท​รา​ยทอง​ ร.น. รอง หน.กลุ่มงาน​รักษา​ความปลอดภั​ยใน​ชีวิต​และ​ทรัพย์สิน​ฯ​ พร้อมด้วย จนท.ชรต.112  จิตอาสาพระราชทาน  ร่วมเดินทางไปแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์​โควิด  19  ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง​ จ.ระยอง