สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่  ๑๓ ต.ค.๖๓  เวลา ๑๙๐๐ น. นาวาเอก รังสรรค์ แตงฉิม  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นาวาโท สุกรี ม่วงแพร  หัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผน ฯ และพันจ่าเอกเชี่ยวชาญ ผิวผ่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ  กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว เป็นผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่๑๓ ต.ค.๖๓  นาวาเอก  รังสรรค์  แตงฉิม  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ระยอง มอบหมายให้ นาวาเอก  ชนก  สนทราพรพล  หัวหน้า ฝ่ายประสานความมั่นคงฯ นาวาเอก เศรษฐา โกศัยสุข หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐๔๕...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๗๓๐ น. น.อ.รังสรรค์. แตงฉิม ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท) มอบหมายให้ พ.ท.หญิงปนัดดา. ปานรักษา. รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน. ฯ ร.อ.รุ่งรุจ. สโรบล. ร.น. รองหัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่าน. ฯ   เป็นผู้แทน กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมเปิดโรงทาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๓ พันโทหญิงปนัดดา ปานรักษา รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เข้าร่วมเปิดโรงทาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ถวายเป็นพระราชกุศล จัดโดยสมาคมดาวเงินจังหวัดระยอง  มีหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดระยอง กลุ่มชมรมรักในหลวง กลุ่มบำเพ็ญจิตอาสา พ่อค้า แม่ค้าในจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ถนนสาย ๔ หน้าโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์​โควิด 19 ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง​ จ.ระยอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อ 271130  ส.ค.63  น.อ.อำน​รร​ฆ​  ภมร​พล  ร.น.  รอง  ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท)​ มอบหมายให้​  น.อ.วิษณุ วงศ์​ท​รา​ยทอง​ ร.น. รอง หน.กลุ่มงาน​รักษา​ความปลอดภั​ยใน​ชีวิต​และ​ทรัพย์สิน​ฯ​ พร้อมด้วย จนท.ชรต.112  จิตอาสาพระราชทาน  ร่วมเดินทางไปแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์​โควิด  19  ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง​ จ.ระยอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีมีผู้ร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่เนินเขาโดยมีการก่อสร้าง แผ้วถาง ขนดินและหินออกจากพื้นที่ บริเวณ เขาตะกวดหมู่ 10 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่  26 - 27 ส.ค.63  นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโท ธนู ขาวนวนศรี  หัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคงแบบพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ปลัดป้องกันอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลชากบก...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่1

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อ 25-26 ส.ค.63 น.อ.อำนรรฆ. ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท) มอบหมาย ให้ น.อ.วิษณุ. วงศ์ทรายทอง ร.น. รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ. เป็นผู้แทน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่1  ระดับผู้บริหาร  ณ โรงแรม oakwood  Hotel &Residence   อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  โดยมี  พล.ร.ท.สุทธินันท์ ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง)

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) น.อ.อำนรรฆ  ภมรพล  ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัดร.ย.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในจังหวัดระยอง ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  โดยมีนาย  สุภรณ์  อัตถาวงศ์  ปษ.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม  พร้ อมด้วย  ผวจ.ระยอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ณ ชั้น 4 ห้องศรีสมุทรโภคไชย  ศาลากลาง จังหวัดระยอง  ในการนี้มีพี่น้องประชาชนมายื่นหนังสือความเดือดร้อนจำนวน  1  ราย  เกี่ยวกับที่ดืนทำกินใน  อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภท

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. เมื่อ 190800 ส.ค.63 น.อ.อำนรรฆ  ภมรพล ร.น. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (ท) มอบหมายให้ น.ท.ฐิติพันธ์  คำปอ ร.น. หน.ฝ่ายการข่าวฯ ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภท โดยการอบรมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 12 คน โดยมี...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่ 19 ส.ค.63 เวลา 0900 น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท)  มอบหมายให้ พ.ท.โกวิท  ศรแสง   หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์กอ.รมน.จังหวัดร.ย. (ขุนด่าน) พร้อม จนท. ดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง  ณ ห้องประชุม รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  มี อสม.ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน...