สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 พร้อมมอบเครื่องดื่มและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบเครื่องดื่มและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนตำบลเหมาะ, จุดบริการประชาชนตำบลรมณีย์ และจุดบริการประชาชนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตํารวจภูธรกะปง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ซึ่งมีการบุกรุกเขตป่า

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตํารวจภูธรกะปง ลงพื้นที่ ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อตรวจสอบพื้นที่ซึ่งมีการบุกรุกเขตป่า และได้มีการนำเครื่องมือไปในการแผ้วถางและทำเส้นทางขึ้นไปยังพื้นที่ จากการไปตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้มีการบุกรุกเป็นพื้นที่กว้าง แต่ไม่พบตัวบุคคลและเครื่องมือ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อขึ้นไปสำรวจและทำการตรวจยึดพื้นที่คืนต่อไป

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการพังงา เป็นประธาน และในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองและปล่อยปลา เนื่องในโอกาส...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำจัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และห้างหุ้นส่วนจำกัด...

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้​ นาวาเอก สยาม เชิดชิด รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำจัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  และห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงศ์ศิลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา)

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ร่วมกันตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มในจังหวัดพังงา

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ร่วมพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิด

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้​ นาวาเอก สยาม เชิดชิด รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ร่วมพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองหินบำรุง ๔๔ (หล่อยูง) คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ ๙ ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (ฝ่ายทหาร)...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติ การรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้​ นาวาเอก สยาม เชิดชิด รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติ การรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ให้การต้อนรับ พลตรี สุรพงษ์ อยู่พร้อม รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ ในการเดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการกำกับ ติดตาม...

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ พลตรี สุรพงษ์  อยู่พร้อม รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ ในการเดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี...