สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 พร้อมมอบเครื่องดื่มและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบเครื่องดื่มและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนตำบลเหมาะ, จุดบริการประชาชนตำบลรมณีย์ และจุดบริการประชาชนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตํารวจภูธรกะปง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ซึ่งมีการบุกรุกเขตป่า

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตํารวจภูธรกะปง ลงพื้นที่ ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อตรวจสอบพื้นที่ซึ่งมีการบุกรุกเขตป่า และได้มีการนำเครื่องมือไปในการแผ้วถางและทำเส้นทางขึ้นไปยังพื้นที่ จากการไปตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้มีการบุกรุกเป็นพื้นที่กว้าง แต่ไม่พบตัวบุคคลและเครื่องมือ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อขึ้นไปสำรวจและทำการตรวจยึดพื้นที่คืนต่อไป

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการพังงา เป็นประธาน และในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองและปล่อยปลา เนื่องในโอกาส...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำจัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และห้างหุ้นส่วนจำกัด...

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้​ นาวาเอก สยาม เชิดชิด รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำจัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  และห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงศ์ศิลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา)

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ร่วมกันตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มในจังหวัดพังงา